U bent hier

Blog van Julian

afbeelding van Julian

Trappelende Kokmeeuw.

Door het getrappel van de Kokmeeuw komen regenwormen omhoog; zelfde resultaat als wanneer je met een schep in de grond trilt. Stormmeeuwen kennen deze truc ook!
Langs de IJssel ter hoogte van Deventer.

afbeelding van Julian

Sprengenberg.


Vruchtdragende Rode Bosbes, ook wel Vossenbes genoemd - veelvuldig te zien bij de Sprengenberg (Sallandse Heuvelrug).
Cowberry (Vaccinium vitis-idaea) with berries.


Flinke struik! Liefhebbers van tuinieren kennen 'm: (Pontische) rododendron
(Rhododendron ponticum).
Rhododendron; well known by gardeners.


Vijf Kramsvogels rusten in een Lork/Larix; een grotere groep vliegt even later over de hei.
Fieldfare (Turdus pilaris).


Echte tonderzwam dankt haar naam aan de "Tondel" die in de 17e eeuw werd gemaakt van deze paddenstoel; aanmaakblokjes.
Tinder Fungus (Fomes fomentarius) was used for starting a fire during the 17th century.

afbeelding van Julian

Wandelingetje langs de Vecht.

Vanuit Baalder loop je zo naar de Hardenbergse Vecht nabij het centrum; een fijn gebied voor vogels kijken.
Blij dat ik er binnenkort mijn huisje heb!

In het veld ter hoogte van de Willem Alexanderbrug stond 'n flinke groep Wulpen (220) en Kieviten (205), vanaf het zandpad langs 't Brandersveldje gezien.


Kieviten!
A small part of the 205 Northern Lapwings (Vanellus vanellus) that were accompanying 220 Eurasian Curlews.


Blauwe Reiger in het water direct naast de J.C. Kellerlaan.
Grey Heron (Ardea cinerea).


Stormmeeuw. Goed tussen de Kokmeeuwen te vinden als je let op de volgende zaken:

 • Stukje groter dan Kokmeeuw.
 • Geen grote donkere "oorvlek" achter het oog (Kokmeeuw winterkleed).
 • "bandje" om de gelige snavel (dus niet rood als bij Kokmeeuw).
 • Verschilt van Zilvermeeuw, Geelpootmeeuw, Pontische Meeuw en Mantelmeeuwen door kleiner formaat en ronder koppie met fijnere snavel.
 • At least one Common Gull (Larus canus) was present within the flock of Black-headed Gulls.


  Kokmeeuw. Duidelijk toch?
  Black-headed Gull (Chroicocephalus ridibundus); note the differences between this species and the Common Gull above.


  Minstens 36 Grote Canadese Ganzen met één (de?) mogelijke hybride tussen Grote Canadees en Indische Gans. Ook zwom er een Grauwe Gans rond.
  Greater Canada Geese (Branta canadensis).


  Door de gestreepte kop weet je dat dit 'n juveniele (= jonge) Fuut is. Adulte (= volwassen) Futen missen dit streeppatroon.
  A juvenile specimen of the Great Crested Grebe (Podiceps cristatus); age can be told by the striped head (adults are lacking the stripe pattern).

  Soorten op foto (overig): 
  afbeelding van Julian

  Kleine Wintervlinder.

  Vrouwtje van de Kleine Wintervlinder (Operophtera brumata), vandaag. Wat moeilijker te vinden dan de (gevleugelde) mannetjes. Vrouwtjes hebben sterk gereduceerde vleugels en kunnen dus niet vliegen. Andere algemeen voorkomende spannersoorten waar dit grote verschil tussen beide geslachten ("geslachtsdimorfie") geldt zijn o.a. Grote Wintervlinder, Najaarsspanner, Kleine Voorjaarsspanner, Grote Voorjaarsspanner, Voorjaarsspanner, Perentak, Voorjaarsboomspanner.

  Dit is het mannetje van de Kleine Wintervlinder; de nachtvlinder die ik momenteel het meest tegenkom. Foto van 17 december 2012:

  Winter Moth (Operophtera brumata). First picture: female specimen (wings are strongly reduced which disables their ability of flying). Second picture: male (contrary to females they do have wings; which makes their general apearance way different - "Sexual dimorphism").

  afbeelding van Julian

  Roodborstje.


  Roodborst (Erithacus rubecula) bij mijn ouders in de tuin (Hardenberg, Baalder). Hier ook Staartmees, Ringmus en Huismussen.

  European Robin.

  afbeelding van Julian

  Dagje vogelen.


  In het najaar zijn er wel eens Noordse Kauwen (Coloeus monedula monedula) te vinden. Dit exemplaar zagen we in Deventer maar ook in Hardenberg heb ik ze al meerdere jaren gezien (meestal in de buurt van de Willem Alexanderbrug/Kruserbrink) tussen de kauwen.

  Herkenning: Lichte halsstreep; grijs op de kop wordt geleidelijk aan donkerder voorbij de halsstreep (donkerst aan de "voorbuik") en weer lichter onderaan. Bij de zeldzamere Russische Kauw (Corvus monedula soemmerringii) is het contrast tussen de lichtgrijze kop en zwartige onderdelen veel groter (grijs van kop loopt niet vloeiend over in die donkere delen als bij Noordse). "Onze" Westerse Kauwen (Corvus monedula spermologus) missen o.a. die witte halsstreep (slijtage is uit te sluiten omdat ze nu vers in het verenkleed zitten). Andersom redeneren werkt niet rechtstreeks omdat jonge Noordse Kauwen ook geen halsstreep hebben. Daarom is het van belang om eerst de leeftijd te bepalen wanneer je de Westerse Kauwen wil tellen (alleen volwassen vogels dus).

  Meer info over de drie ondersoorten van kauw hier: http://calidris.home.xs4all.nl/Russische_kauw.htm
  Nordic Jackdaw; one of the three subspecies of Jackdaw that could be encountered in the Netherlands.


  Nogmaals naar de Grijze Wouw (Elanus caeruleus) geweest; een nieuwe soort voor Ron en Henk.
  Better picture of the rare Black-winged Kite.

  De Zwartbuikwaterspreeuw (Cinclus cinclus cinclus) was aan het badderen.
  Bathing White-throated Dipper.

  Soorten op foto (overig): 
  afbeelding van Julian

  Lichte Buizerd versus Ruigpootbuizerd


  Lichtgekleurde Buizerd (Buteo buteo) vloog voor m'n raam langs. In deze tijd van het jaar ben ik extra alert met dergelijke beesten want het zou nu 'n Ruigpootbuizerd kunnen zijn.

  Helaas; de staart mist 'n donkere eindband en de vogel heeft geen donkere buikvlek. "Gewone" Buizerd dus.

  Common Buzzard. Beware of the possible confusion with Rough-legged Buzzard which may occur in The Netherlands at this time of the year.

  afbeelding van Julian

  Grijze Wouw en Zwartbuikwaterspreeuw in Gelderland!


  Zwartbuikwaterspreeuw (Cinclus cinclus cinclus) bij de Berkel (gemeente Zutphen). Fascinerend gedrag!
  - Duikt vanaf 'n steentje het water in om vervolgens direct boven te komen met 'n zoetwatergarnaal (indien succesvol) in de snavel.
  - Gaat nadat 'ie boven gekomen is vaak op precies dezelfde plek staan voor een nieuwe poging.
  - Telkens wanneer er een trein aankomt, vliegt hij op en gaat op de brug zitten. Vanaf daar was hij op den duur ook aan het zingen.

  White-throated Dipper; rare bird in The Netherlands. It's been great to observe its behaviour!

  Grijze Wouw (Elanus caeruleus), biddend boven 't Kootwijkse Veld. Stoere dwaalgast uit (Noord-)Afrika of Zuid-Eurazië!
  Black-winged Kite hunting above the fields. Very rare bird in our regions.  Het was top, Tjerk!

  afbeelding van Julian

  Flevoland.


  Rustende Ransuil (Asio otus).
  Long-eared Owl.


  Op 'n veldje bij Kampen was deze Stormmeeuw (Larus canus) aan het "trappelen" met z'n poten. Hierdoor komen regenwormen omhoog omdat het lijkt dat er 'n mol op ze af komt. Geweldige truc!

  Common Gull on the hunt for Earthworms.

  Verder vandaag o.a.: Goudhaan, Vuurgoudhaan, Boomklever, Putters, Sijzen, Watersnipjes, Waterral (gehoord), Baardmannetjes en Grote Zaagbekken.

  afbeelding van Julian

  IJssel, Olst e.o.

  Jesper had al een paar keer voorgesteld om samen te ontbijten bij de kijkhut. Vandaag kwam het er eindelijk van.


  IJsvogel (Alcedo atthis) bij de kijkhut van de Hengforderwaarden. Altijd fijn om te zien!
  Common Kingfisher.


  Naast 'n aantal Witte Kwikstaarten waren er Waterpiepers in de weer op de "eilandjes" voor de hut (Anthus spinoletta).
  One of the Water Pipits that were foraging at the "islands" in front of the observation post.

  Verder hier: Grauwe Gans, Parkgans, Kolgans, Toendrarietgans (2 exx), Brandgans, Nijlgans, Wilde Eend, Smient (gehoord), Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger, Aalscholver (groepje overvliegend), Meerkoet, Buizerd, Kauw, Zwarte Kraai, Merel, Roodborst, Winterkoning, Pimpelmees, Matkop, Vink.


  Witte Kwikstaart (Motacilla alba).
  White Wagtail.

  Bij de Roetwaarden ontstond tegen het middaguur plotseling paniek onder de ganzen. Ook de Kieviten en Grote Zilverreigers gingen de lucht in. Mijn voorgevoel kwam uit want daar was 'ie; de Zeearend!

  Bewijsplaatjes van mijn eerste Zeearend (Haliaeetus albicilla) in het wild!
  White-tailed Eagle; I had never seen one before!

  Andere leuke vogelsoorten hier waren o.a.: Slobeend (1 man), Brilduiker (2), Krak-, Kuifeenden en Wintertalingen.

  afbeelding van Julian

  Grote Wintervlinders en Epirrita's.


  Mannetje van de Grote Wintervlinder (Erannis defoliaria); gewone soort in Nederland. De vrouwtjes hebben sterk gereduceerde vleugels (slechts kleine stompjes die moeilijk te zien zijn) en het lijfje heeft normaal gesproken een witte grondkleur met zwarte stippen. Foto boven: Deventer (5 november); onder: Hardenberg (1 november).

  Above: male specimens of the Mottled Umber (wings of the females are strongly reduced).


  Epirrita spec. Deze vind ik lastig want er zijn drie soorten die erg op elkaar kunnen lijken. Dit is Novemberspanner (Epirrita autumnata) óf Herfstspanner (E. dilutata) óf Bleke novemberspanner (E. christyi). Oppassen met de Engelse namen; wij Nederlandstaligen hebben die van Herfstspanner en Novemberspanner (E. autumnata!) omgewisseld. November Moth = Herfstspanner; Autumnal Moth = Novemberspanner.

  Meer over de herkenning van dit trio:
  - http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=302773.msg1719798
  - http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=255549.0

  Either Autumnal Moth (Epirrita autumnata), November Moth (E. dilutata) or Pale November Moth (E. christyi). Hard to identify!

  afbeelding van Julian

  Hybride Gans?

  Soms kom je gekke vogels tegen in de natuur. Zo ook vandaag bij de Vecht bij Hardenberg.


  Mogelijke kruizing (Hybride) tussen 'n Indische Gans en Grote Canadese Gans (Anser indicus x Branta canadensis) met zes normale Grote Canadesen. Schijnt geboren te zijn bij de Kruserbrink. Met dank aan iedereen die meegedacht heeft op Facebook.
  Possibly a cross between Bar-headed Goose and Greater Canada Goose.


  Vreemde eend in de bijt.
  Together with six Greater Canada Geese.

  afbeelding van Julian

  Roodhalsgans, Vecht bij Hardenberg

  Naar aanleiding van een melding van 'n Roodhalsgans bij Hardenberg door Johan Poffers ben ik samen met Ron Goosselink deze mooie, zeldzame vogel wezen bekijken.


  Roodhalsgans (Branta ruficollis).
  Red-breasted Goose.


  Wulpen (Numenius arquata), vanachter het kijkscherm bij de Vecht ter hoogte van Sportpark de Kruserbrink.
  Eurasian Curlew.


  Grote Zilverreiger (Ardea alba) schijnt hier ook vaak te zitten tegenwoordig.
  Great Egret.


  Eider (Somateria mollissima) nog steeds ter plaatse.
  Common Eider; still present.
  ---
  Roodhalsgans droeg een kwekersring en is hier dus niet op een "natuurlijke" manier terecht gekomen.

  afbeelding van Julian

  Istanboel (Aziatische deel)

  Omdat Istanboel op de grens ligt van de twee werelddelen waar Turkije deel van uitmaakt wilde ik ook voet zetten op het Aziatische deel. Hierbij moest de Bosporus (zeestraat) overgestoken worden omdat deze de grens vormt. Dat deed ik per veerboot.


  Rondom het opstappunt (Europa dus) vertoefde deze Dwergaalscholver (Microcarbo pygmeus); een voor mij nieuwe vogelsoort. Tijdens de overtocht zelf kwam ik eveneens m'n eerste Kuifaalscholver (Phalacrocorax aristotelis, foto onder) tegen; niet verkeerd!


  Hoe noem je een Bonte Kraai (Corvus cornix pallescens) met een pigmentafwijking waardoor bepaalde veren wit uitvallen? Een "bonte" Bonte Kraai?


  Geelpootmeeuwen (Larus michahellis); een volwassen exemplaar op de achtergrond. Het dier op de voorgrond is bijna volgroeid (al veel lichtgrijze veren op de rug. Bij meeuwen duurt het een aantal jaren voordat ze een volledig volwassen verenkleed hebben verworven). De gewoonste meeuwensoort in Istanboel.


  Tja... Daarom heten ze zo.


  Bij ons worden ze maar zelden gezien en dan alleen in de wintermaanden: Russische Kauwen (Coloeus monedula soemmerringii). Lijkt met die witte halsring sterk op onze minder zeldzame wintergast - de Noordse Kauw (C. m. monedula). Deze witte streep ontbreekt bij de Westerse Kauw (C. m. spermologus), de "standaardkauw" van Nederland (broedvogel).


  Bonte Kraaien en een Russische Kauw langs de Aziatische Bosporusoever.

  afbeelding van Julian

  Istanboel (Europese deel)

  In combinatie met de reis naar Qatar wilde ik graag iets van Turkije zien. Twee dagen Istanboel was goed te doen.


  De Marmertrilspin (Holocnemus pluchei) is een zuidelijke verwant van de Grote Trilspin (Pholcus phalangioides) die in Nederland vaak binnenshuis te vinden is.


  Een bladwesp uit het geslacht Arge. Mogelijk de Gele Rozebladwesp (Arge ochropus).


  Tijdens het ontbijt zag ik vanuit het grote raam naast mijn eettafel Alpengierzwaluwen (Tachymarptis melba) langsvliegen. Ik had deze vogelsoort al 'ns gezien tijdens vakanties in Frankrijk en Italië maar nog niet fotografisch vastgelegd.


  Halsbandparkieten (Psittacula krameri, foto boven) en Bonte Kraaien van de ondersoort pallescens (Corvus cornix pallescens, onder) rondom Sultanahmet.

  Beide vogelsoorten hierboven zijn ruim vertegenwoordigd in Istanboel. Datzelfde geldt voor de Palmtortel (Spilopelia senegalensis):

  Pagina's

  Abonneren op RSS - Blog van Julian